Wat zijn mijn rechten tijdens zwangerschap?

Op de werkvloer zijn mannen en vrouwen gelijk. Of toch niet? Vooral tijdens zwangerschap blijkt dat vrouwen benadeeld worden. Zelf ben je in blijde verwachting terwijl je baas je zwangerschap als een ziekte beschouwt. Hieronder volgen enkele tips om ook in deze bijzondere periode stevig in je schoenen te staan.

Bonus tijdens zwangerschap

Ieder jaar ontving Astrid aan het einde van het kalenderjaar een bonus ter hoogte van gemiddeld wel twee maandsalarissen. De bonus was wegens bewezen diensten en inzet en werd berekend over het hele jaar. Slechts de dagen waarop zij ziek was, werden van de bonus afgehaald. Astrid was dan ook onaangenaam verrast toen zij aan het einde van 2014 een bonus ontving die berekend was over slechts acht maanden. Ze had vier maanden zwangerschapsverlof genoten. Ze was dus in verwachting geweest. Niet ziek! Is hier sprake van een verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen? Ja, zo stelt de Commissie Gelijke Behandeling. Nee, aldus Hof Arnhem in 2010. In sommige bonusplannen is bepaald dat een werknemer geen volledige maar slechts naar rato bonus ontvangt, indien de werknemer niet het gehele jaar heeft gewerkt. Dit is dusdanig neutraal omschreven dat er juist geen sprake is van verboden onderscheid. Op 27 april 2010 heeft het Gerechtshof Arnhem zich uitgesproken over vraagstuk en dit arrest valt dan ook in het voordeel van de werkgever uit. Hoe is de bonusregeling in jouw arbeidsovereenkomst omschreven?

Werktijden tijdens zwangerschap

Je werkgever is verplicht andere werktijden toe te staan tijdens zwangerschap. Een zwangere werkneemster kan niet verplicht worden tot overwerk of tot het draaien van nachtdiensten. Hierop geldt een uitzondering als de werkgever met zeer goede argumenten komt. Een zwangere werkneemster heeft bovendien recht het werk af te wisselen met een extra pauze buiten de normale pauzes.

Borstvoeding of kolven

Een werkneemster mag de eerste negen maanden na de bevalling het werk onderbreken om in afzondering haar kindje borstvoeding te geven, dan wel te kolven. Haar werkgever is verplicht een geschikte ruimte ter beschikking te stellen. De tijd voor het zogen geldt als arbeidstijd en moet dus doorbetaald worden. De werkneemster mag door gebruikmaking van dit recht niet benadeeld worden. De werkgever moet bijvoorbeeld de hoogte van je targets aanpassen.

Hoogte loon tijdens zwangerschap

Tijdens dienstverband ontvang je via je werkgever je gebruikelijke salaris. Het betreft echter een uitkering die je tijdens zwangerschap ontvangt en deze wordt aangevraagd door je werkgever. Bij arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap heb je recht op 100% van het dagloon. Bij bepaling van het dagloon tellen vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand en ploegentoeslag mee. Er geldt een maximumdagloon van € 199,15. Dit betekent dat het dagloon voor werknemers met een hoog inkomen anders is dan je gebruikelijke salaris. Verdien je meer dan het maximumdagloon? Dan ontvang je een lager inkomen gedurende je zwangerschap. Je werkgever kan dit bedrag aanvullen tot je gebruikelijk te ontvangen salaris. Hij of zij is dat echter niet verplicht… Op basis van de geldende cao of individuele afspraken kan de werkgever wel verplicht zijn de inkomsten aan te vullen.

Zelfstandigen en zwangerschap

Tot slot, goed nieuws voor de zelfstandigen onder ons: ook jij als freelancer of zzp’er hebt recht op een zwangerschapsuitkering rond de bevallingsdatum. Lees hier meer over op de website van het UWV.

Deel deze pagina

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn