Echtscheiding voor NRI’s gehuwd in India: alles wat u moet weten

We weten dat het huwelijk moeilijk kan zijn. Sommige mensen kunnen hun belofte "tot de dood ons scheidt" houden maar anderen geven op gevolgd door een echtscheiding. In India willen ouders graag dat hun dochters trouwen met 'well to do' Non-Resident Indians (NRI's). Een NRI is een Indiase staatsburger die in het buitenland verblijft. Maar niet al deze huwelijken hebben kans van slagen. Sommigen eindigen in een scheiding. Er kan een zekere mate van verschil zijn in echtscheidingswetgeving voor NRI's en residente Indiërs. Hier bespreken we de echtscheidingswetgeving voor NRI's.

Echtscheidingswetten voor NRI's wanneer beide echtgenoten NRI's zijn

Er zijn hier twee opties beschikbaar. Je kunt een echtscheiding aanvragen in India of je kunt het in het buitenland doen waar je woonachtig bent.

1.1. Hoe kan je een echtscheiding regelen in India?

Als het huwelijk India heeft plaatsgevonden – volgens de op jou van toepassing zijnde personal law afhankelijk van de religie - dien je een echtscheidingsverzoek in bij de familierechtbank van de plaats van het huwelijk. Je kunt het verzoek ook indienen op de plaats waar een van jullie de laatste keer heeft gewoond of waar een van jullie gewoonlijk verblijft.

Als je bijvoorbeeld het huwelijk hebt geregistreerd onder de Hindu Marriage Act in Mumbai, kan je een echtscheiding aanvragen bij de Family Court in Mumbai. Als een van jullie normaal in Pune woont, dan heb je een optie om te kiezen tussen Mumbai en Pune.

1.2.  Wat zijn de redenen voor echtscheiding?

De reguliere gronden voor echtscheiding onder de respectieve persoonlijke wetten zijn ook van toepassing op NRI's.  

Een scheiding met wederzijds goedvinden verdient toch de voorkeur boven een omstreden echtscheiding. Bovendien heeft het Hooggerechtshof onlangs in een recente uitspraak besloten dat de gebruikelijke periode van 6 maanden voor het verkrijgen van een wederzijdse echtscheiding in bepaalde omstandigheden niet nodig zal zijn.

1.3.  Moet de NRI in India blijven totdat de scheiding definitief is?

Nee, het is niet nodig om in India te blijven totdat de zaak voorbij is. Je kunt iemand anders een speciale volmacht geven nadat de zaak is ingediend. Voor het indienen van bewijs is het wel van groot belang dat je naar India komt. Voor een echtscheiding met wederzijds goedvinden moet je ook op de dag van de uitspraak aanwezig zijn.

1.4.  Hoe een echtscheiding krijgen in het buitenland waar u woont?

Ingeval je het huwelijk wilt beëindigen in het land waar je permanent verblijft, dan kan dit alleen als het gaat om scheiding met wederzijds goedvinden. Het Indiase rechtssysteem erkent namelijk geen ex parte echtscheidingsbevelen, d.w.z. waar alleen echtgeno (o) t (e) aan deelneemt.

Je kunt een echtscheiding aanvragen volgens de huwelijkswet die van kracht is in het land waar je woont. Naderhand moet je het buitenlandse vonnis in India geldig laten verklaren. Dit kan alleen bij de familierechter die bevoegd is om de zaak te berechten.

Uitzonderingen: een buitenlands vonnis is niet geldig in India wanneer o.a.:

-    het vonnis niet is uitgesproken door een bevoegde rechtbank;

-    het vonnis niet op de zaak ten gronde is gewezen;

-    procedure is gebaseerd op een onjuiste opvatting van het internationale recht of een weigering om de wet van India te erkennen in gevallen waarin een dergelijke wet wel van toepassing is. Als de rechtbank in Amsterdam bijvoorbeeld de Indiase wet had moeten toepassen, maar heeft dit niet gedaan, is dit in strijd met de principes van internationaal privaatrecht;

-    de procedure is bevooroordeeld of slechts één partij kreeg de kans om hun zaak te bewijzen en de andere partij kreeg niet eens de kans om te worden gehoord;

-    een vordering wordt is gebaseerd op een grond die in strijd is met de wet in India. Een onherstelbare instorting van een huwelijk betekent – een huwelijk dat niet langer kan worden gered – is volgens de Indiase wet geen reden tot echtscheiding en is dus nietig;

-    enz.

2. Echtscheidingswetten voor NRI's wanneer slechts één echtgenoot een NRI is

Hier kunnen zich twee situaties voordoen. De toepasselijke echtscheidingswetgeving voor NRI's is afhankelijk van de situatie.

Als je in India bent getrouwd, is dezelfde procedure als hierboven van toepassing. Als je in het buitenland bent getrouwd, is de betreffende buitenlandse huwelijkswet van toepassing.

De tendens van Indiase vrouwen om met NRI's te trouwen is erg hoog. Maar uiteindelijk zijn zij degenen die gemakkelijk in de steek gelaten worden. Statistieken ondersteunen deze stelling ook.

Helaas zijn er geen speciale echtscheidingswetgeving voor NRI's. Dit creëert verwarring als het gaat om wetten rondom huwelijk, echtscheiding, adoptie, etc.

Deel deze pagina

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn
Chat With Miss Legal
  • User Avatar
    Legal expert

    Hello, I am an AI. Please ask me a question. I will try to answer it.